1. E-DZIENNIK
  2. O SZKOLE
  3. Z ŻYCIA SZKOŁY
  4. PRACOWNICY
  5. DOKUMENTY
  6. e-NAUCZANIE
  ... KONTAKT z nami  ... dla UCZNIA dla RODZICA REKRUTACJA
do klasy I
ŚWIETLICA OFERTA ...  GALERIA  ...
INFORMACJA dla ÓSMKLASISTY
Informujmy, iż wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu 2020 r.
zostaną ogłoszone 31 lipca br. i będą dostępne w systemie informatycznym od godz. 10:00 (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klas VIII otrzymali od wychowawcy.
Jednocześnie zapraszamy absolwentów po odbiór ZAŚWIADCZEŃ dotyczących
szczegółowych wyników egzaminów w dniach:
  • 31.07.20r. - w godz.12:00 - 14:00
  • 03.08.20r. - w godz.09:00 - 13:00
    Wyprawka dla ucznia klasy I na rok szkolny 2020/2021
    W A K A C J E
    Drodzy uczniowie!
    Składamy Wam wszystkim życzenia bezpiecznych i słonecznych WAKACJI. Niech będą one czasem wypoczynku i radości,a zgromadzona podczas lata energia niech pozwoli wrócić
    w pełni sił do podejmowania nowych zadań szkolnych.
    List Prezydenta Miasta na Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020


    TRWA NABÓR
    DO KLASY SIÓDMEJ DWUJĘZYCZNEJ
    NA ROK SZKOLNY 2020/2021

    Uczniowie klasy siódmej dwujęzycznej mają 8 godzin języka angielskiego w tygodniu. Część przedmiotów m.in. geografia - 2h, informatyka -1h nauczane są w systemie dwujęzycznym, co oznacza że zajęcia prowadzone są częściowo po angielsku w stopniu dostosowanym do możliwości uczniów. Daje to możliwość opanowania wiedzy
    i umiejętności z języka angielskiego w stopniu rozszerzonym wraz z bogatym zasobem słownictwa z różnych dziedzin.
    Zapraszamy także uczniów z tytułem Laureata lub Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego, którzy są zwolnieni ze Sprawdzianu Kompetencji Językowych.

    Dwujęzyczność - NAPRAWDĘ WARTO!


    DOKUMENTY REKRUTACYJNE
    Regulamin do klasy siódmej dwujęzycznej
    Terminarz rekrutacji
    Deklaracja przystąpienia do sprawdzianu
    Podanie o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego z rejonu
    Podanie o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego spoza rejonu
    Elbląskie Zielone Pytanie -Junior 2020 CZERWIEC
    Elbląskie Zielone Pytanie -Junior (informacja)
    Krzyżówka
    OFERTA ZIELONEJ SZKOŁY W SZTUTOWIE
    Karta uczetnika - [ pobierz ]
    Oferta mini kolonii w Sztutowie - [ pobierz ]    #ZostańWDomu #UczSięWDomu #ZostańWDomu


    Bezpieczni w czasie pandemii - komunikat od Kuratora Oświaty w Olsztynie.

    W związku z komunikatem MEN dotyczącym COVID-19 informujemy, iż od 25 marca 2020r. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE ODBYWAJĄ SIĘ W FORMIE ZDALNEJ DO ODWOŁANIA.
    Szczegóły na dzienniku elektronicznym Librus.

    #ZostańWDomu #UczSięWDomu #ZostańWDomu    EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020r.
    Informator nie tylko po szkole podstawowej 2020

    Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
    Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.
    Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca.
    Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca.
    Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.
    Proszę o zapoznanie się z komunikatami w tej sprawie:
    1. Nowelizacja rozporządzenia MEN – COViD-19 (art. 30b) 24.04.20r.
    2. Uzasadnienie do nowelizacji rozporządzenia MEN – COViD-19 (art. 30b) 24.04.20r.
    3. Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. – komunikat MEN
    4. Harmonogram egzaminów – komunikat MEN


    Prezentacja MEN dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych


    Terminarz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021    OGŁOSZENIE
    Odpłatność za OBIADY za miesiąc MARZEC 2020r.
    wynosi 77 zł (22 dni x 3,50 zł).
    WPŁATY TYLKO PRZELEWEM do 10.03.2020r.
    Nr Konta: 75 1020 1752 0000 0102 0231 2692
    Proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

    Dobrowolne wpłaty można dokonywać na
    KONTO RADY RODZICÓW:
    97 1020 1752 0000 0802 0170 4345
    Serdecznie dziękujemy :-)
  • Wyślij tego news'a znajomemu
    Wysyłanie newsa:
    Apel z okazji Rocznicy Konstytucji 3 Maja

    Tu możesz dopisać swoją notatkę:

    nadawca (adres e-mail)

    odbiorca (adres e-mail)