1. E-DZIENNIK
  2. O SZKOLE
  3. Z ŻYCIA SZKOŁY
  4. PRACOWNICY
  5. DOKUMENTY
  6. PLAN LEKCJI
  ... KONTAKT z nami  ... dla UCZNIA dla RODZICA REKRUTACJA
do klasy I
ŚWIETLICA OFERTA ...  GALERIA  ...
22.03.2018r. odbędą się ZEBRANIA Z RODZICAMI
godz.16:00 - Zebranie z rodzicami klas III na stołówce szkolnej
godz.17:00 - Zebranie z rodzicami klas VI na stołówce szkolnej


Konsultacje indywidualne wszystkich nauczycieli w godz.16:00-18:00.

Pozostałe klasy - harmonogram zebrań

TRWA NABÓR
DO KLASY SIÓDMEJ DWUJĘZYCZNEJ

POSTAW NA EDUKACJĘ!

REKRUTACJA 2018/2019

WAŻNE! Dokumenty dotyczące postępowania rekrutacyjnego:
Regulamin do klasy siódmej dwujęzycznej
Deklaracja przystąpienia do Sprawdzianu Kompetencji
Podanie o przyjęcie - dla ucznia z rejonu
Podanie o przyjęcie - dla ucznia spoza rejonu

Nauka w klasie dwujęzycznej jest doskonałym wprowadzeniem do nauki w licealnych klasach dwujęzycznych, daje szansę na poznanie języka angielskiego na najwyższym poziomie oraz zwiększa możliwość studiowania na najlepszych krajowych
i zagranicznych uczelniach.

Trwa proces rekrutacyjny nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w związku
z realizowanym w elbląskich 17 szkołach podstawowych projektem pt. Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych dorozwijania kompetencji matematyczno – przyrodniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jeżeli jesteś naszym absolwentem i chcialbyś znaleźć się na naszej szkolnej stronie
w zakładce Znani absolwenci skontaktuj się z naszym nauczycielem poprez e-mail: mag.kowalewska@wp.pl
...i poznaj szczegóły:-)

OGŁOSZENIE
Odpłatność za OBIADY za miesiąc MARZEC 2018
wynosi 70 zł (20 dni x 3,50 zł).
WPŁATY TYLKO PRZELEWEM!
Prosimy o pilnowanie terminu wpłat - do 15 każdego miesiąca.
Numer konta:
47 1030 1218 0000 0000 9035 0005
(Proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.)
Jeżeli dziecko rezygnuje z obiadów prosimy o informację.
JADŁOSPIS - MARZEC 2018r.
Wyślij tego news'a znajomemu
Wysyłanie newsa:
Andrzejki

Tu możesz dopisać swoją notatkę:

nadawca (adres e-mail)

odbiorca (adres e-mail)