1. E-DZIENNIK
 2. O SZKOLE
 3. Z ŻYCIA SZKOŁY
 4. PRACOWNICY
 5. DOKUMENTY
 6. PLAN LEKCJI
  ... KONTAKT z nami  ... dla UCZNIA dla RODZICA REKRUTACJA
do klas 0 i I
¦WIETLICA OFERTA ...  GALERIA  ...
:: Zerówka
ZERÓWKA
w naszej szkole

Nauczyciele prowadz±cy klasę:
p.Emilia Marzec
p.Ewa Sasin


Dodatkowe nieodpłatne zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli:
Język angielski - mgr Iwona Pfeiffer
Religia - mgr Marta Wasiukiewicz


Zajęcia prowadzone s± w następuj±cych godzinach:
PONIEDZIAŁEK - w godz. 8:00 - 15:00
WTOREK - w godz. 8:00 - 15:00
¦RODA - w godz. 8:00 - 15:00
CZWARTEK - w godz. 8:00 - 15:00
PIATEK - w godz. 8:00 - 15:00


Prosimy o terminowe przyprowadzanie dzieci oraz odbiór dopiero po zakończonych zajęciach.

W naszej klasie zapewniamy:
 • atmosferę ciepła, sympatii i życzliwo¶ci
 • poczucie bezpieczeństwa i akceptacji
 • atrakcyjne pomoce, sprzęt i zabawki
 • dobr± bazę sanitarn±; oddzielne pomieszczenia oraz wej¶cie, sanitariaty dostosowane do wzrostu dzieci
 • profesjonaln± kadrę pedagogiczn±
 • opiekę logopedy i pielęgniarki szkolnej
 • wycieczki, wyj¶cia do kina, teatru i biblioteki
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zdolno¶ci dziecka
 • domowe posiłki w stołówce oraz opiekę po zajęciach w ¶wietlicy szkolnej

  Dzieci klas zerowych bior± udział w różnych programach i akcjach:
 • "Owoce, warzywa i soki s± na 5"
 • "Kolorowe czytanie" - zajęcia literacko-plastyczne
 • "Super Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby"- akcja PCK
 • "Bezpieczny Elbl±g"
 • "Góra grosza"
 • "Drzewko za makulaturę" - akcja organizowana przez Dziennik Bałtycki i Nadle¶nictwo Elbl±skie
 • "Gor±czka złota" - akcja ogólnopolska
 • Wielka Orkiestra ¶wi±tecznej Pomocy
 • Zbiórka makulatury oraz surowców wtórnych
 • © Copyright 2016 - SP19