Szkoła Podstawowa nr 19
 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 im. Bohaterów Westerplatte w Elblągu
  1. E-DZIENNIK
  2. O SZKOLE
  3. Z ŻYCIA SZKOŁY
  4. PRACOWNICY
  5. DOKUMENTY
  6. PLAN LEKCJI
  ... KONTAKT z nami  ... dla UCZNIA dla RODZICA REKRUTACJA
do klas 0 i I
ŚWIETLICA OFERTA ...  GALERIA  ...
:: UCZEŃ


Uczeń jest najważniejszy. Szkoła składa się z uczniów, nie z klas. Każdy ma inne potrzeby rozwojowe, pasje, zainteresowania, warunki domowe i możliwości. W każdym uczniu drzemie jakiś talent. Dlatego ważny jest indywidualny, odpowiedni do potrzeb i możliwości, rozwój i sukces każdego ucznia, a jednocześnie uczenie go współpracy, wrażliwości na potrzeby innych, działania dla dobra wspólnego.

Samorząd Uczniowski
2016/2017
Przewodniczący SU: OLAF BOROS z klasy VIa
Zastępca przewodniczącego: Adam Stefański oraz Julia Łukaczyk
Sekretarz: Daria Jargieła

Opiekunami SU są:
p.Joanna Klimczyk- Siwakowska
p.Magdalena Hoppe
p.Aleksandra Rańcia
p.Aleksandra Przeor - Mirzałek

Uczniowie działają w trzech sekcjach:
1.Kulturalno - rozrywkowej
2.Dekoracyjno - informacyjnej
3.Porządkowej


Rzecznikiem Praw Ucznia jest:
Wojciech Wilgowicz

DRODZY UCZNIOWIE!

Dziękuję za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście wybierając moją osobę na rzecznika. Postaram się skutecznie zająć Waszymi sprawami. Wszystkim informacjom skierowanym do mnie - jako Rzecznika Praw Ucznia - zostanie nadany, w zależności od skali problemu, właściwy bieg. Możecie liczyć na moją pomoc i dyskrecję! Chciałabym zachęcić Was do rozstrzygania "dużych" i codziennych problemów szkolnych.

Przygotowałam tu informacje, które mam nadzieję, będą dla Was ważne i przydatne. Każdy uczeń Naszej Szkoły powinien znać i przestrzegać obowiązki i prawa zawarte w Statucie Szkoły oraz Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, które są ogólnodostępne w szkolnej bibliotece.->czytaj więcej

Akcja "SZCZĘŚLIWY NUMEREK"

W tym roku Samorząd Szkolny wprowadził akcję "Twój szczęśliwy numerek". W każdą środę przewodnicząca SU losuje "szczęśliwy numerek", który zwalnia ucznia posiadającego dany numer w dzienniku lekcyjnym od pisania niezapowiedzianych kartkówek i odpowiedzi ustnych na wszystkich lekcjach w danym dniu.
Wylosowany numerek nie zwalnia z pisania zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów czy prac klasowych. Nie usprawiedliwia także braku stroju na zajęcia wychowania fizycznego, zadania domowego, braku zeszytu przedmiotowego,
zeszytu ćwiczeń bądź podręcznika.
"Szczęśliwy numerek" nie chroni od uwag za złe zachowanie.


Zadania Samorządu Szkolnego na rok 2016/2017:

Wrzesień:
Przeprowadzenie wyborów do Samorządu Szkolnego
Opracowanie planu pracy na nowy rok szkolny
Wybory Rzecznika Praw Ucznia
Dyskoteka szkolna z okazji Dnia Chłopaka


Październik:
Przygotowanie upominków z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Plebiscyt na najsympatyczniejszego nauczyciela w szkole
Pomoc w zbiórce karmy dla schroniska


Listopad:
Wykonanie "gazetki" z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości
Organizacja szkolnych Andrzejek
Happening patriotyczny - układanie flagi z kartek


Grudzień:
Zorganizowanie w szkole "Mikołajek"
Obchody Dnia Praw Dziecka- wykonanie plakatów na temat praw dziecka
Światowy Dzień Pluszowego Misia zbiórka maskotek dla dzieci z miejskiego szpitala lub Domu Dziecka
Konkurs na najładniejszy wystrój świąteczny gabinetów lekcyjnych
Kiermasz bożonarodzeniowy


Styczeń:
Zaangażowanie w przygotowania do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Organizacja zabawy karnawałowej
Dzień "Szalonego małolata"
Podsumowanie wyników konkursu na najlepszą klasę za I semestr.
Podsumowane pracy Samorządu w pierwszym semestrze


Luty:
14 luty- Szkolna Poczta Walentynkowa
Apel z okazji rocznicy wyzwolenia Elbląga


Marzec:
Organizacja Pierwszego Dnia Wiosny
Przygotowanie apelu z okazji dnia Kobiet
Dzień "Krawata i muszki"


Kwiecień:
Zorganizowanie "Dnia 1 kwietnia"
Wielkanoc w naszej szkole
Dzień Ziemi – uczniowie w tym dniu ubierają się na zielono


Maj:
Dzień Unii Europejskiej- przygotowanie plakatów i gazetek ściennych o krajach Unii Europejskiej
Konstytucja Trzeciego Maja- przygotowanie apelu
Konkurs fotograficzny – Elbląg moja mała ojczyzna
Przegląd piosenki patriotycznej - konkurs


Czerwiec:
Dzień Dziecka- organizacja Dnia Sportu Szkolnego połączonego z festynem rodzinnym
Podsumowanie wyników konkursu na najlepszą klasę w roku szkolnym 2016/2017
Podsumowanie pracy Samorządu w drugim semestrze© Copyright 2016 - SP19