1. E-DZIENNIK
 2. O SZKOLE
 3. Z ŻYCIA SZKOŁY
 4. PRACOWNICY
 5. DOKUMENTY
 6. e-NAUCZANIE
  ... KONTAKT z nami  ... dla UCZNIA dla RODZICA REKRUTACJA
do klasy I
¦WIETLICA OFERTA ...  GALERIA  ...

PROJEKT ZDALNA SZKOŁA


PROJEKT ZDALNA SZKOŁA+

:: Psycholog szkolny


Psycholog szkolny: mgr Katarzyna Siwiecka

"...naczeln± warto¶ci± dla psychologa jest dobro drugiego człowieka. Celem jego działalno¶ci profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie w rozwi±zywaniu trudno¶ci życiowych i osi±ganiu lepszej jako¶ci życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwo¶ci oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich." Kodeks Etyczno – Zawodowy PsychologaDrodzy Rodzice,
Wszyscy na co dzień napotykamy trudno¶ci, które maj± wpływ na nasze postrzeganie samych siebie, relacje z innymi. Czasami mamy wrażenie, że nie robimy tego co chcieliby¶my, a na drodze do szczę¶cia co¶ nam przeszkadza i nie jeste¶my w stanie sobie z tym poradzić. Przeważnie nie ma problemów których nie da się rozwi±zać. Niekiedy wystarczy jedynie spojrzeć na to z innej perspektywy. Psycholog to wła¶nie ta osoba, która pomaga pokonać problemy i spojrzeć na swoj± sytuację życiow± inaczej.

"Jeste¶ wyj±tkowy ! Na całym ¶wiecie nie ma
drugiego dziecka takiego jak Ty."
Pablo Cassalso

Nasze dzieci
Kiedy dziecko rozpocznie swoj± przygodę w żłobku, przedszkolu czy później w szkole, bardzo ważne jest by nauczyć się wnikliwie słuchać, komunikować się z dzieckiem w taki sposób, by czuło się przez nas zrozumiane, akceptowane, ważne. Kolejnym istotnym krokiem jest konfrontacja naszych spostrzeżeń z nauczycielami, którzy na co dzień pracuj± z naszymi dziećmi. Często zaobserwuj± inne ważne aspekty, na które my nie zwrócili¶my uwagi. Współpraca na tym polu korzystnie wpłynie na prawidłowy rozwój dziecka.

KIEDY PSYCHOLOG SZKOLNY MOŻE POMÓC?
 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jeste¶ samotny
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, z kolegami, rodzicami
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwi±zać
 • Wiesz o problemach przyjaciół, ale nie wiesz, jak im pomóc,
 • Chcesz podzielić się swoj± rado¶ci±, sukcesem
 • Chciałby¶ z kim¶ porozmawiać
 • Do¶wiadczasz sytuacji kryzysowej (¶mierć, rozwód rodziców, choroba w rodzinie, przeprowadzka)
 • Do¶wiadczasz agresji ze strony kolegów lub sam jeste¶ agresywny
 • Chciałby¶ pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
 • Przyjdź także z każd± spraw±, z któr± sam nie potrafisz sobie poradzić.

  PSYCHOLOGA SZKOLNEGO OBOWI±ZUJE TAJEMNICA ZAWODOWA!
  ZAPRASZAM WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH • © Copyright 2019 - SP19