1. E-DZIENNIK
 2. O SZKOLE
 3. Z ŻYCIA SZKOŁY
 4. PRACOWNICY
 5. DOKUMENTY
 6. PLAN LEKCJI
  ... KONTAKT z nami  ... dla UCZNIA dla RODZICA REKRUTACJA
do klasy I
¦WIETLICA OFERTA ...  GALERIA  ...
:: NAUCZYCIEL

Nauczyciele rozbudzaj± pasje uczniów, motywuj± do nauki, odkrywaj± i rozwijaj± ich talenty. Bez zaangażowanych i twórczych nauczycieli - pasjonatów, którzy wykorzystuj± różnorodne możliwo¶ci wzbudzenia zainteresowania uczniów swoim przedmiotem lub tematem prowadzonych zajęć nie ma atrakcyjnej i pobudzaj±cej uczniów do rozwoju szkoły.NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W NASZEJ SZKOLE:

Edukacja wczesnoszkolna:
 • Barbara Bańka
 • Marta Sławińska
 • Grażyna Hejnowicz - Zabłocka
 • Maria Jeżowska
 • Magdalena Kowalewska
 • Beata ¦wi±tkowska
 • Ewelina Żmuda
 • Monika Lidia Komoń
 • Anna Owczarek
 • Edyta Pietroń

  Język polski:
 • Beata Burdelska
 • Bogusława Olszewska
 • Aleksandra Rańcia
 • Aldona Stachowiak - Piwowarczyk

  Język angielski:
 • Iwona Pfeiffer
 • Marzenna Wnuk
 • Monika Weiert
 • Magdalena Hoppe
 • Izabela Pełczyńska

  Język niemiecki:
 • Witowska Katarzyna

  Matematyka:
 • Mirela Maliszewska
 • Joanna Klimczyk- Siwakowska
 • Anna Czerlonek
 • Tatiana Jędrzejewska
 • Joanna Maciejko
 • Ewelina Żmuda

  Historia:
 • Katarzyna Witowska
 • Małgorzata Osiński
 • Dorota Kasiak - z dodatkowym nauczaniem historii w języku angielskim

  Przyroda:
 • Katarzyna Koronowska
 • Edyta Kowalska

  Geografia:
 • Edyta Kowalska
 • Joanna Baranowska - z dodatkowym nauczaniem geografii w języku angielskim

  Zajęcia komputerowe/Informatyka:
 • Edward Pietrulewicz
 • Ewelina Bagdziun
 • Agata Jargieła
 • Ewelina Żmuda
 • Maria Jeżowska
 • Małgorzata Malandy

  Fizyka:
 • Iwona Salamon - Wojciechowska

  Biologia/Chemia:
 • Dorota Wi¶niewska

  Muzyka:
 • Barbara Marcinkiewicz

  Plastyka/Technika:
 • Violetta W±sowicz
 • Aleksandra Nowik

  Wychowanie fizyczne:
 • Małgorzata Lewicka
 • Ewa Piotrowska
 • Agata Jargieła
 • Aleksandra Przeor - Mirzałek
 • Piotr Zaj±c
 • Dominik Sobczak
 • Sylwia Maruszczak - Mo¶cicka
 • Małgorzata Malandy
 • Janusz Mazu¶
 • Marek Gudziński
 • Tomasz Wiercioch

  Gimnastyka korekcyjna:
 • Sylwia Maruszczak - Mo¶cicka
 • Marek Gudziński
 • Monika Komoń

  Religia:
 • Marta Wasiukiewicz
 • o. Krzysztof Bugara
 • o. Bogusław Nawracaj

  Wychowanie do życia w rodzinie:
 • Katarzyna Koronowska
 • Beata ¦wi±tkowska

  Klasa '0':
 • Emilia Marzec
 • Ewa Sasin
 • Beata Bohdan

  Biblioteka:
 • Magda Rutkowska
 • Justyna Wnorowska - Rysik
 • Edyta Kowalska

  ¦wietlica:
 • Bogusława Malińska - kierownik ¶wietlicy
 • Izabela Jędrzejewicz
 • Ewa Maliszewska
 • Ewa Sasin
 • Małgorzata Derda
 • Joanna Baranowska

  Pedagog/Psycholog:
 • Paulina Niziurska - Fudyma (pedagog)
 • Katarzyna Siwiecka (psycholog)

  Logopeda:
 • Anna Polkowska

  Administracja:
 • Miron Maruszczak - główny księgowy
 • Marzena Pokorowska - kierownik gospodarczy
 • Bożena Papke - samodzielny referent
 • Katarzyna Cyckowska - sekretarz szkoły
 • Maria Mechlińska - referent ds. administracyjnych  Dokumenty dla nauczycieli:

  TABELA - PLan lekcji do pobrania dla wych. klas I-III

  pobierz wzór sprawozdania z koła zainteresowań

  pobierz wzór sprawozdania z zkk lub wyr.

  Sprawozdanie wychowawcy: klasy 0-3

  Sprawozdanie wychowawcy: klasy 4-6

  Oferta bezpłatnych zajęć edukacyjnych dla klas 4-6

  Oferta bezpłatnych zajęć edukacyjnych dla klas 0-3


  POLECAMY LINKI:
 • KARTA NAUCZYCIELA
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Warmińsko - Mazurski O¶rodek Doskonalenia Nauczycieli
 • Scholaris - Centrum Zasobów Edukacyjnych
 • Bezpłatne podręczniki on-line
 • INTERKL@SA - Polski Portal Edukacyjny
 • Ortograffiti - Jak pomóc dziecku z dysleksj±? • © Copyright 2016 - SP19