1. E-DZIENNIK
  2. O SZKOLE
  3. Z ŻYCIA SZKOŁY
  4. PRACOWNICY
  5. DOKUMENTY
  6. e-NAUCZANIE
  ... KONTAKT z nami  ... dla UCZNIA dla RODZICA REKRUTACJA
do klasy I
¦WIETLICA OFERTA ...  GALERIA  ...

PROJEKT ZDALNA SZKOŁA


PROJEKT ZDALNA SZKOŁA+

:: Budżet obywatelski "Angielski dla seniorów"Budżet obywatelski "Angielski dla seniorów"


Język angielski dla seniorów w ramach Budżetu obywatelskiego to kurs do kompleksowej nauki języka angielskiego ł±cznie z nauk± obsługi komputera i posługiwaniem się Internetem. Przygotowany specjalnie z my¶l± o osobach powyżej 50 roku życia. Chcemy nauczyć słownictwa i gramatyki na poziomie podstawowym (A1), a dodatkowo wyposażyć uczestników w umiejętno¶ć samodzielnego zdobywania wiedzy za pomoc± komputera i Internetu.
© Copyright 2019 - SP19