1. E-DZIENNIK
 2. O SZKOLE
 3. Z ŻYCIA SZKOŁY
 4. PRACOWNICY
 5. DOKUMENTY
 6. e-NAUCZANIE
  ... KONTAKT z nami  ... dla UCZNIA dla RODZICA REKRUTACJA
do klasy I
¦WIETLICA OFERTA ...  GALERIA  ...

PROJEKT ZDALNA SZKOŁA


PROJEKT ZDALNA SZKOŁA+

:: Historia szkoły

Szkoło, szkoło,
gdy cię wspominam,
oczy mam pełne łez...

/J. Tuwim/

Szkoła zim± 1962 roku
Dnia 3 wrze¶nia 1962 roku, dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego została oddana do użytku szkolnego Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Bohaterów Westerplatte ufundowana przez społeczeństwo elbl±skie w roku 1962. Pierwsza Szkoła Pomnik Tysi±clecia Państwa Polskiego w Elbl±gu - oto pierwszy zapis z kroniki szkoły z tamtego okresu. Na kolejnej stronie możemy przeczytać m.in. o tym, że już następnego dnia odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem inspektora szkolnego - ob. Alfonsa Andrzejewskiego i zastępcy przewodnicz±cego Miejskiej Rady Narodowej w Elbl±gu ob. Jana Nowickiego. W dniu tym uczniów szkoły powitał personel szkoły w składzie:

Kierownik szkoły
 • Damazy Sulkowski
Z-ca kierownika
 • Stanisława Kudrycka
Grono nauczycielskie:
 • Janina Bojanowska
 • Kazimierz Czapla
 • Pelagia Czarnocka
 • Wiesława Gluza
 • Krystyna Głowacka
 • Władysława Gugała
 • Eugenia Jaruszewska
 • Regina Klein
 • Katarzyna Kowalska
 • Krystyna Komorowska
 • Helena Koszper
 • Zofia Kras
 • Maria Kraj
 • Danuta Le¶niewska
 • Urszula Miszke
 • Halina Pietrzak
 • Janina Pl±skowska
 • Stefania Rompe
 • Irena Sak
 • Nadzieja Sech
 • Zenobia Siemianowska
 • Janina Szkwarkowska
 • Maria Szwedowska
 • Leokadia Tomaszewska
 • Maria Waniewska
 • Janina Wasiukiewicz
 • Zofia Mirosz-Welka
 • Józef Wróblewski
 • Róża Zakrzewska
 • Wiesława Zięba

Bibliotekarz:
 • Leokadia Tomaszewska
Sekretarz-księgowa:
 • Wanda Kawko
Kier. ¶wietlicy:
 • Alicja Zielińska
Wychowawczynie ¶wietlicy:
 • Anna Wojcinowicz
 • Ewa Żugaj
WoĽna:
 • Helena Milczarek
Sprz±taczki:
 • Helena Fiedorowicz
 • Nadzieja Kamińska
 • Antonina Katlewska
 • Maria Łapacińska
 • Irena Przasnyska
 • Kazimiera Rejmak


A oto co napisał o szkole Głos Elbl±ga, w wydaniu z pi±tku 14 wrze¶nia 1962 roku: Uroczyste otwarcie szkoły Tysi±clecia. W dniu dzisiejszym tj. 14 bm. o godz. 10, odbedzie się uroczysto¶ć odsłonięcia tablicy pami±tkowej i otwarcie wybudowanej ze składek społeczeństwa miasta pierwszej szkoły Tysi±clecia im. Bohaterów Westerplatte, mieszcz±cej się przy ul. Uroczej. Po przemówieniach okoliczno¶ciowych i odsłonięciu tablicy pami±tkowej, mieszkańcy Elbl±ga będ± mogli zwiedzić pierwsz± szkołę - pomnik Tysi±clecia. W imieniu Miejskiego Komitetu Frontu Jedno¶ci Narodu i Społecznego Komitetu Budowy Szkół Tysi±clecia na uroczysto¶ć zapraszamy mieszkańców Elbl±ga. (p)
Tak nabrało pędu koło historii Szkoły Podstawowej nr w Elbl±gu, które toczy się po dzi¶ dzień...

 • Gazetka szkolna - wydanie jubileuszowe
 • Kronika szkolna - 50 lat (zapisz i uruchom)

 • © Copyright 2019 - SP19