1. E-DZIENNIK
  2. O SZKOLE
  3. Z ŻYCIA SZKOŁY
  4. PRACOWNICY
  5. DOKUMENTY
  6. e-NAUCZANIE
  ... KONTAKT z nami  ... dla UCZNIA dla RODZICA REKRUTACJA
do klasy I
¦WIETLICA OFERTA ...  GALERIA  ...

PROJEKT ZDALNA SZKOŁA


PROJEKT ZDALNA SZKOŁA+

:: English is fun

"Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia.
Dwa języki otwieraj± każde drzwi po drodze."

Frank Smith


W czasach otwartych granic angielski przestał być językiem obcym- jest niezbędny podczas jakiegokolwiek wyjazdu za granicę, czy chociażby podczas korzystania z komputera i Internetu. Nasi uczniowie ¶wietnie zdaj± sobie z tego sprawę, dlatego u nas w szkole do nauki języka nie trzeba nikogo przekonywać. Staramy się, aby nauka angielskiego była dla naszych uczniów przyjemno¶ci±, a nie przykrym obowi±zkiem.
Nasi uczniowie ucz± się angielskiego nie tylko na lekcjach- uczęszczaj± również na dodatkowe koła zainteresowań, ogl±daj± filmy w oryginalnej wersji językowej, czytaj± literaturę anglojęzyczn± i bior± udział w projektach międzynarodowych.

Nasza szkoła od kilku lat jest czę¶ci± społeczno¶ci eTwinning.

To portal, który promuje współpracę szkół z całej Europy za po¶rednictwem technologii informacyjno- komunikacyjnej, oferuj±c swoim użytkownikom wsparcie oraz niezbędne narzędzia i usługi. Obecnie wspólnie z uczniami klas IV- VI realizujemy projekty międzynarodowe. Współpracujemy ze szkołami z: Hiszpanii, Cypru, Portugalii, Finlandii, Turcji i Holandii.
Realizujemy również innowacje pedagogiczne i projekty edukacyjne, a nasi uczniowie z powodzeniem bior± udział w licznych konkursach językowych.

CERTYFIKATY z realizowanych projektów:
Things that Make Me Feel Happy
ANY ANIMALS IN TROUBLE AROUND?
CLIL Primary projects
Math in the supermarket

Czy wiesz, że...
1. Język angielski jest współcze¶nie najpopularniejszym językiem obcym na ¶wiecie - zna go ok. 1,5 miliarda ludzi mieszkaj±cych na wszystkich kontynentach.
2. Język angielski jest językiem nauki, biznesu, współpracy międzynarodowej i dyplomacji. Umożliwia naukę i studiowanie za granic± i jest niezbędny, aby dostać dobr± pracę w Polsce i w zjednoczonej Europie.
3. Znajomo¶ć języka angielskiego ułatwia komunikowanie się i poruszanie podczas wyjazdów zagranicznych – bez problemu odnajdziesz szukana ulicę, restaurację, lotnisko czy hotel.
4. Znajomo¶ć angielskiego umożliwi Ci nawi±zywanie kontaktów z obcokrajowcami-będziesz mógł korespondować za pomoc± poczty elektronicznej z ludźmi z całego ¶wiata, a także poszukiwać interesuj±cych Cię wiadomo¶ci na anglojęzycznych stronach internetowych.
5. Nauka języka obcego jest ¶wietnym ćwiczeniem intelektualnym, które w każdym wieku przynosi wiele korzy¶ci. Poprawia zdolno¶ć koncentracji, ćwiczy pamięć, zwiększa i pozwala spojrzeć na ¶wiat z punktu widzenia innej kultury.


Ciekawe linki - baw się i ucz!

© Copyright 2019 - SP19