1. E-DZIENNIK
  2. O SZKOLE
  3. Z ŻYCIA SZKOŁY
  4. PRACOWNICY
  5. DOKUMENTY
  6. e-NAUCZANIE
  ... KONTAKT z nami  ... dla UCZNIA dla RODZICA REKRUTACJA
do klasy I
ŚWIETLICA OFERTA ...  GALERIA  ...

PROJEKT ZDALNA SZKOŁA


PROJEKT ZDALNA SZKOŁA+

:: Doradztwo zawodowe


Doradcą zawodowym w naszej szkole jest pani Elżbieta Pisarkiewicz.
W naszej szkole organizujemy zajęcia doradztwa zawodowego dla uczniów klas VII i VIII. Zajęcia te zapewniają uczniom rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych kompetencji i zainteresowań - w aspekcie własnych pragnień i ich realizacji w rzeczywistym życiu.
Zadaniem doradztwa zawodowego jest rozwijanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, podejmowania racjonalnych decyzji oraz uświadomienie konsekwencji podejmowanych wyborów. Celem zajęć organizowanych w zakresie doradztwa jest wykształcenie u uczniów umiejętności radzenia sobie ze zmianami poprzez szybką adaptację oraz wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i wyzwaniom zawodowym.
Zajęcia doradztwa zawodowego obejmują indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
Barometr zawodów 2019 - powiat elbląski i miasto Elbląg (kliknij)

BAROMETR ZAWODÓW 2019
Barometr zawodów stanowi jednoroczną prognozę zapotrzebowania na zawody w Elblągu i powiecie elbląskim; opracowanie przygotowywane jest corocznie przez PUP w Elblągu.
Barometr prezentuje 3 grupy zawodów:
Deficytowe - jest to grupa zawodów, na które jest znaczne zapotrzebowanie na rynku pracy (dużo ofert dotyczących możliwości zatrudnienia i mała liczba osób posiadających kwalifikacje spełniające wymagania pracodawcy);
Zrównoważone - liczba ofert jest zbliżona do liczby chętnych poszukujących pracy w danym zawodzie.
Nadwyżkowe - liczba miejsc pracy jest mniejsza w stosunkudo liczby chętnych poszukujących zatrudnienia spełniających wymagania pracodawcy.
Jak wybrać zawód?


© Copyright 2019 - SP19