1. E-DZIENNIK
  2. O SZKOLE
  3. Z ŻYCIA SZKOŁY
  4. PRACOWNICY
  5. DOKUMENTY
  6. e-NAUCZANIE
  ... KONTAKT z nami  ... dla UCZNIA dla RODZICA REKRUTACJA
do klasy I
¦WIETLICA OFERTA ...  GALERIA  ...

PROJEKT ZDALNA SZKOŁA


PROJEKT ZDALNA SZKOŁA+

:: Dobry STARTAPEL TWOJEGO DZIECKA według Janusza Korczaka

1. Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba z mojej strony.
2. Nie bój się stanowczo¶ci. Wła¶nie tego potrzebuję - poczucia bezpieczeństwa.
3. Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko Ty możesz mi pomóc zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.
4. Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuję postawę głupio dorosł±.
5. Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, je¶li nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, je¶li rozmawiamy w cztery oczy.
6. Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
7. Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, s± grzechem. To zagraża mojemu poczuciu warto¶ci.
8. Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że Cię nienawidzę. To nie Ty jeste¶ moim wrogiem, lecz Twoja miażdż±ca przewaga!
9. Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwo¶ci. Czasami wykorzystuję je, by przyci±gn±ć Twoj± uwagę.
10. Nie zrzędĽ. W przeciwnym razie muszę się przed Tob± bronić i robię się głuchy.
11. Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic, z tego wszystkiego nie wychodzi.
12. Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić my¶li. To dla tego nie zawsze się rozumiemy.
13. Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwo¶ci. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.
14. Nie b±dĽ niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę cał± moj± wiarę w Ciebie.
15. Nie odtr±caj mnie, gdy dręczę Cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić Cię o wyja¶nienie, poszukam ich gdzie indziej.
16. Nie wmawiaj mi, że moje lęki s± głupie. One po prostu s±.
17. Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na Twój temat byłaby w przyszło¶ci nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszaj±c mnie stracisz autorytet. Za uczciw± grę umiem podziękować miło¶ci±, o jakiej nawet ci się nie ¶niło.
18. Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.
19. Nie b±dĽ ¶lepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało.
20. Nie bój się miło¶ci. Nigdy.

Rodzicu! Polecamy następuj±ce artykuły:
Biblioterapia w ¶wietlicy szkolnej.
Trening zastępowania agresji.
Przygotuj dziecko na start w szkole.
Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?
Potrzeba wielojęzyczno¶ci we współczesnym ¶wiecie.
Przygotuj swoje dziecko do rozpoczęcia nauki w szkole.
© Copyright 2019 - SP19