1. E-DZIENNIK
  2. O SZKOLE
  3. Z ŻYCIA SZKOŁY
  4. PRACOWNICY
  5. DOKUMENTY
  6. e-NAUCZANIE
  ... KONTAKT z nami  ... dla UCZNIA dla RODZICA REKRUTACJA
do klasy I
ŚWIETLICA OFERTA ...  GALERIA  ...

PROJEKT ZDALNA SZKOŁA


PROJEKT ZDALNA SZKOŁA+

:: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2019r.

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.


Zapraszamy do obejrzenia prezentacji przygotowanej przez MEN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przejdz do strony

Szkolne Wybory Książek w Szkole Podstawowej nr 19
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu

Drodzy Czytelnicy − Uczniowie, Rodzice, Dziadkowie, Nauczyciele
W związku z realizacją przez naszą szkołę i szkolną bibliotekę Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i przyznaną dotację celową na zakup nowości czytelniczych służących rozwojowi czytelniczych zainteresowań dzieci i młodzieży oraz promocji czytelnictwa prosimy Państwa o pomoc w sporządzeniu listy tytułów książek, które zostaną zakupione do naszej szkolnej biblioteki do końca bieżącego roku kalendarzowego. Prosimy o wskazanie autorów i tytułów książek – nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży, których nie ma w naszej szkolnej bibliotece, a które, Waszym zdaniem powinny się w niej znaleŸć, by w pełni posłużyć rozwojowi czytelniczych zainteresowań uczniów w wieku od 6 do 16 lat. Przypominamy, że wymienione przez Was książki mogš mieć również formę elektroniczną lub być napisane w języku obcym nowożytnym nauczanym w naszej szkole. W zwišzku z powyższym w bibliotece szkolnej , na auli szkoły pojawiš się skrzynki do których można wrzucać karteczki z tytułem i autorem proponowanych książek. Mamy nadzieję, że wasze propozycje okażą się ″strzałem w dziesiątkę″ i zdecydowanie wpłyną na wzrost poziomu aktywnego czytelnictwa naszych uczniów. Dziękujemy za udział w wyborze!


W ramach realizacji NPRCz podjęto wiele działań, m.in.:


  • Sprawozdanie
  • © Copyright 2019 - SP19