Szkoła Podstawowa nr 19
 z Oddziałami Dwujęzycznymi
 im. Bohaterów Westerplatte w Elbl±gu
 1. E-DZIENNIK
 2. O SZKOLE
 3. Z ŻYCIA SZKOŁY
 4. PRACOWNICY
 5. DOKUMENTY
 6. PLAN LEKCJI
  ... KONTAKT z nami  ... dla UCZNIA dla RODZICA REKRUTACJA
do klas 0 i I
¦WIETLICA OFERTA ...  GALERIA  ...
:: Nasza biblioteka

Bibliotekarz - mgr Magdalena Rutkowska oraz Justyna Wnorowska-Rysik

Nasz księgozbiór to prawie 10 tysięcy ksi±żek - przede wszystkim literatury dziecięcej, młodzieżowej i popularnonaukowej - prawie każd± ksi±żkę w naszej bibliotece można wypożyczyć do domu. Zapewniamy fachow± i mił± obsługę.

Godziny pracy biblioteki szkolnej codziennie 7:30 - 15:30.

W bibliotece, oprócz wypożyczenia ksi±żek, można poczytać czasopisma dla najmłodszych tj. "Młody Technik", "¶wiat Matematyki", "Odkrywca", "Victor Junior", "Kumpel" czy "¶wierszczyk", pograć w gry planszowe i układać puzzle.
Miło¶ników ksi±żek, rozmów poważnych i całkiem niepoważnych, uczniów chc±cych ciekawie spędzić czas wolny, chc±cych wł±czyć się w akcję popularyzacji czytelnictwa oraz pomoc młodszym uczniom w wyszukiwaniu interesuj±cych ksi±żek zapraszamy do Klubu Przyjaciół Biblioteki SP 19 - spotykamy się w bibliotece w poniedziałki w godz. 14.40 - 15.40.
Biblioteka razem z najmłodszymi dziećmi w naszej szkole - "zerówk±", realizuje program "Kolorowe czytanie" - zajęcia czytelniczo - plastyczne. Dzieci słuchaj± utworów literackich, a potem wykonuj± prace plastyczne różnymi technikami.
We wtorki od 11.50 do 12.25 w zajęciach czytelniczo-plastycznych uczestnicz± dzieci ze ¶wietlicy szkolnej. Chc±c zachęcić dzieci do czytania w każdy poniedziałek w czytelni szkolnej odbywaj± się "Spotkania z ksi±żk±": o godz. 11.30 dla klas 4-7 o godz. 12.20 dla klas 1-3. Uczniowie mog± posłuchać fragmentów ksi±żek czytanych przez bibliotekarkę.
W trosce o najmłodszych czytelników od wtorku do pi±tku na długiej przerwie od 11.30 do 11.50 czytelnia jest zarezerwowana wył±cznie dla klas 1-3. Na dzieci czekaj± gry, puzzle i kolorowanki.
W bibliotece s± organizowane różne konkursy, o których uczniowie s± informowani na bież±co. Zapraszamy!


Wydarzenia biblioteczne 2017/2018:
 • Nasz± bibliotekę szkoln± odwiedziły dzieci z oddziału przedszkolnego. Młodzi czytelnicy obejrzeli pomieszczenie biblioteki i dowiedzieli się, co można robić w bibliotece. Na zakończenie dzieci zrobiły zakładki do ksi±żki "sowa - m±dra głowa'. Było to pierwsze zajęcie z cyklu "Kolorowe czytanie".
 • Pierwszaki w bibliotece. Jedn± z wielu umiejętno¶ci, jakie powinien opanować pierwszoklasista, jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych i dlatego w październiku dzieci z klas pierwszych wraz z wychowawczyniami odwiedziły nasz± bibliotekę. Podczas spotkania rozmawiali¶my o ksi±żkach, jak je wypożyczyć, a potem oddać, jak długo można trzymać wypożyczone ksi±żki i jak należy się z nimi obchodzić. Dzieci poznały również zasady zachowania się w bibliotece. Mamy nadzieję, że ksi±żka i czytanie pomoże im w nauce i sprawi wiele przyjemno¶ci.
 • Trening koncentracji, odrobina relaksu i beztroska zabawa w jednym? Stresu wszyscy mamy obecnie aż w nadmiarze, więc szukamy najlepszych sposobów, aby się zdystansować, odprężyć. Jedni słuchaj± muzyki, inni uprawiaj± sport, jeszcze inna grupa ludzi ogl±da seriale lub gra w gry komputerowe. S± i tacy, którzy w ramach relaksu koloruj±. Kilka pięknie pokolorowanych prac znalazło swoje miejsce na wystawie w bibliotece. Wyróżnienia otrzymały Karolina Bejmert z klasy 5c i Ania Paradowska z klasy 3d. Gratulujemy!

  GALERIA BIBLIOTEKI:

  Dla RODZICÓW
  Znajd± tu Państwo:
 • pomysły jak zachęcić dziecko do czytania
 • korzy¶ci z czytania
 • przydatne informacje o wyborze ksi±żki odpowiedniej dla dziecka i dla siebie
 • audycję radiow± pani Katarzyny Stoparczyk z Polskiego Radia z cyklu "Dzieci wiedz± lepiej" - Co to s± ksi±żki?


 • © Copyright 2016 - SP19