1. E-DZIENNIK
  2. O SZKOLE
  3. Z ŻYCIA SZKOŁY
  4. PRACOWNICY
  5. DOKUMENTY
  6. e-NAUCZANIE
  ... KONTAKT z nami  ... dla UCZNIA dla RODZICA REKRUTACJA
do klasy I
¦WIETLICA OFERTA ...  GALERIA  ...

PROJEKT ZDALNA SZKOŁA


PROJEKT ZDALNA SZKOŁA+

:: E-nauczanie

#ZostańWDomu #UczSięWDomu #ZostańWDomu

Nauczanie zdalne w Szkole Podstawowej nr 19
im. Bohaterów Westerplatte w Elbl±gu


¦WIETLICA NA WESOŁO ON-LINE
Kilka słów na trudny czas... (opracowała B. Malińska)


1. Zalety wspólnego gotowania z rodzicami (opracowała pani V.W±sowicz 18.03.20r.)
2. Zabawy sensoryczne (opracowała pani B.Bohdan 18.03.20r.)
3. Ruchome kolorowanki Live Coroling (opracowała pani B.Osmańska 19.03.20r.)
4. Zwierzęta stałocieplne zapadaj±ce w sen zimowy (opracowała pani A.Fall 20.03.20r.)
5. ¦wietlicowe rebusy i krzyżówki (opracował pan J. Sawicki 20.03.20r.)
6. Wierszyk o tabliczce mnożenia (opracowała pani V. W±sowicz 23.03.20r.)
7. Pani wiosna 3D! (opracowała pani B.Bohdan 23.03.20r.)
8. Domowe eksperymenty (opracowała pani B.Osmańska 25.03.20r.)
9. Za oknem wiosna (opracowała pani A. Fall 25.03.20r.)
10. Wiersze ortograficzne (opracowała pani V.W±sowicz 26.03.20r.)
11. Układ Słoneczny (opracował pan J. Sawicki 27.03.20r.)
12. Techniki plastyczne dla dzieci (opracowała pani B.Bohdan 30.03.20r.)
13. Jak zrobić "wiosenne drzewo"? (opracowała pani V.W±sowicz 31.03.20r.)
14. Kiedy i jak wyciać rzeżuchę? (opracowała pani B.Osmańska 01.04.20r.)
15. Co słychać w lesie? (opracowała pani A.Fall 01.04.20r.)
16. Le¶ne zagadki. (opracowała pani A.Fall 02.04.20r.)

2 kwietnia 2020r. - ¦wiatowy ¦wiadomo¶ci Dzień Autyzmu17. Wirtualne zwiedzanie - POLECAMY!!! (opracował pan J.Sawicki 03.04.20r.)
18. Gry i zbawy ¶wietliczaków (przygotowała pani B.Bohdan 06.04.20r.)
19. Podróż do Amazonii - gra planszowa (opracował pan J.Sawicki 06.04.20r.)
Podróż do Amazonii - zasady gry (opracował pan J.Sawicki 06.04.20r.)
20. Wielkanocne zwyczaje (opracowała pani V.W±sowicz 07.04.20r.)
21. Logiczne zagadki na INTELIGENCJĘ (opracował pan J.Sawicki 07.04.20r.)
22. Piosenka wielkanocna (opracowała pani B.Bohdan 08.04.20r.)23. Powiedzenie o zwierzętach (opracowała pani A. Fall 08.04.20r.)
24. Naturalne barwienie jajek (opracowała pani V.W±sowicz 09.04.20r.)
25. Wielkanicny królik na okno (opracowała pani B.Osmańska 09.04.20r.)
26. Gra PINGWINY! (opracował pan J.Sawicki 10.04.20r.)
27. Życzenia wielkanocne.
28. Origami (opracowała pani M.Derda 15.04.20r.)
28. Ciekawe łamigłówki (opracował pan J.Sawicki 15.04.20r.)
29. Masy plastyczne (opracowała pani B.Osmańska 16.04.20r.)
30. Zagadki matematyczne (opracowała pani V.W±sowicz 16.04.20r)
31. Wiosenne prace w lesie (opracowała pani A. Fall 17.04.20r.)
32. Zwierzęta na wsi (przygotowała pani B.Bohdan 17.04.20r.)
33. Jak zrobić bociana z papierowego talerzyka? (opracowała pani M.Derda 20.04.20r.)
34. ¦wiat w naszych rękach (przygotowała pani B.Bohdan 20.04.20r.)
35. Wirtualne Zoo(przygotował pan J.Sawicki 21.04.20r.)
36. Jak długo rozkładaj± się odpady? (opracowała pani V.W±sowicz 21.04.20r.)
37. Lekcja ekologii (opracowała pani B.Osmańska 22.04.20r.)
38. 12 zasad dla dobra Ziemi (opracowała pani B.Osmańska 22.04.20r.)
39. 23 kwietnia - ¦wiatowy Dzień Ksi±żki. Filmik "Jak powstaje ksi±żka" (przygotowała pani B.Bohdan 23.04.20r.)
40. Przychodzi wiosna do lasu (opracowała pani A. Fall 23.04.20r.)
41. Zasady zachowania w lesie. (opracowała pani B.Osmańska 23.04.20r.)
42. Międzynarodowy Dzień Zagrożenia Hałasem. (opracowała pani V.W±sowicz 24.04.20r.)
43. Witaminowe kolorowanki. (opracowała pani M. Derda 24.04.20r.)
44. Muzeum Zamkowe w Malborku. (opracował pan J.Sawicki 24.04.20r.)
45. Polskie symbole narodowe. (przygotowała pani B. Bohdan 27.04.20r.)
46. ¦więto Narodowe Trzeciego Maja - wizyta w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. (przygotowała pani M.Derda 27.04.20r.)
47. Legendy wierszem pisane... (przygotowała pani V.W±sowicz 28.04.20r.)
48. Symbole Narodowe (przygotował pan J.Sawicki 28.04.20r.)
48. Konstytucja 3 Maja (przygotowała pani B.Osmańska 29.04.20r.)
49. Godło Polski (przygotowała pani V.W±sowicz 29.04.20r.)
50. Zagadki o symbolach narodowych. (przygotowała pani M.Derda 30.04.20r.)
51. Wirtualny spacer po Muzeum Lotnictwa w Krakowie (przygotował pan J.Sawicki 30.04.20r.)
52. Dzień Strażaka. (przygotowała pani B.Bohdan 04.05.20r.)
53. Jak zachować się w czasie pożaru w domu i w lesie. (przygotowała pani B.Bohdan 04.05.20r.)
54. Międzynarodowy Dzień Strażaka. (przygotowała pani V.W±sowicz 04.05.20r.)
55. Bajka o Unii Europejskiej. (przygotowała pani V.W±sowicz 05.05.20r.)
56. Odkryjmy Europę. (przygotował pan J.Sawicki 05.05.20r.)
57. Lubię podróże. (przygotowała pani M.Derda 06.05.20r.)
58. Puzzle z UE (przygotował pan J.Sawicki 06.05.20r.)
59. Hymn Unii Europejskiej - tekst (przygotowała pani M.Derda 07.05.20r.)
60. Unia Europejska (przygotowała pani B.Osmańska 07.05.20r.)
61. Upewnij się, ile wiesz o Unii Europejskiej (przygotowała pani B.Osmańska 08.05.20r.)
62. Waluta Unii Europejskiej (przygotowała pani V.W±sowicz 08.05.20r.)
63. Mój przyjaciel Hachiko (przygotował pan J.Sawicki 11.05.20r.)
64. Cechy prawdziwego przyjaciela. (przygotowała pani V.W±sowicz 12.05.20r.)65. Bajka o przyjaźni. (przygotował pan J.Sawicki 13.05.20r.)
66. Kubusiowe opowie¶ci ... (przygotowała pani B.Osmańska 14.05.20r.)
67. Przyjaźń (przygotowała pani M.Derda 14.05.20r.)
68. Malowanie plastelin± - portret przyjaciela (przygotowała pani V.W±sowicz 15.05.20r.)
69. Najlepsze filmowe bajki o przyjaźni (przygotowała pani V.W±sowicz 15.05.20r.)
70. Elbl±g - moje rodzinne miasto (przygotowała pani V.W±sowicz 18.05.20r.)
71. Elbl±g - Bażantarnia (przygotowała M.Derda 19.05.20r.)


72. Co warto zobaczyć w Elbl±gu? (przygotował pan J.Sawicki 20.05.20r.)
73. Łamigłówki o Elbl±gu? (przygotowała pani B.Osmańska 21.05.20r.)
74. ¦cieżka ko¶cielna w Elbl±gu. (przygotowała pani M. Derda 22.05.20r.)
75. Osada Truso - ciekawostki. (przygotowała pani V.W±sowicz 22.05.20r.)


© Copyright 2019 - SP19