1. E-DZIENNIK
  2. O SZKOLE
  3. Z ŻYCIA SZKOŁY
  4. PRACOWNICY
  5. DOKUMENTY
  6. e-NAUCZANIE
  ... KONTAKT z nami  ... dla UCZNIA dla RODZICA REKRUTACJA
do klasy I
¦WIETLICA OFERTA ...  GALERIA  ...
:: E-nauczanie

#ZostańWDomu #UczSięWDomu #ZostańWDomu

Nauczanie zdalne w Szkole Podstawowej nr 19
im. Bohaterów Westerplatte w Elbl±gu


¦WIETLICA NA WESOŁO ON-LINE
Kilka słów na trudny czas... (opracowała B. Malińska)


1. Zalety wspólnego gotowania z rodzicami (opracowała pani V.W±sowicz 18.03.20r.)
2. Zabawy sensoryczne (opracowała pani B.Bohdan 18.03.20r.)
3. Ruchome kolorowanki Live Coroling (opracowała pani B.Osmańska 19.03.20r.)
4. Zwierzęta stałocieplne zapadaj±ce w sen zimowy (opracowała pani A.Fall 20.03.20r.)
5. ¦wietlicowe rebusy i krzyżówki (opracował pan J. Sawicki 20.03.20r.)
6. Wierszyk o tabliczce mnożenia (opracowała pani V. W±sowicz 23.03.20r.)
7. Pani wiosna 3D! (opracowała pani B.Bohdan 23.03.20r.)
8. Domowe eksperymenty (opracowała pani B.Osmańska 25.03.20r.)
9. Za oknem wiosna (opracowała pani A. Fall 25.03.20r.)
10. Wiersze ortograficzne (opracowała pani V.W±sowicz 26.03.20r.)
11. Układ Słoneczny (opracował pan J. Sawicki 27.03.20r.)
12. Techniki plastyczne dla dzieci (opracowała pani B.Bohdan 30.03.20r.)
13. Jak zrobić "wiosenne drzewo"? (opracowała pani V.W±sowicz 31.03.20r.)
14. Kiedy i jak wyciać rzeżuchę? (opracowała pani B.Osmańska 01.04.20r.)


© Copyright 2019 - SP19