1. E-DZIENNIK
  2. O SZKOLE
  3. Z ŻYCIA SZKOŁY
  4. PRACOWNICY
  5. DOKUMENTY
  6. e-NAUCZANIE
  ... KONTAKT z nami  ... dla UCZNIA dla RODZICA REKRUTACJA
do klasy I
ŚWIETLICA OFERTA ...  GALERIA  ...

PROJEKT ZDALNA SZKOŁA


PROJEKT ZDALNA SZKOŁA+

:: E-nauczanie

#ZostańWDomu #UczSięWDomu #ZostańWDomu

Nauczanie zdalne w Szkole Podstawowej nr 19
im. Bohaterów Westerplatte w Elblągu


PORADY DLA UCZNIÓW I RODZICÓWWAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

1. Zawsze trzymaj dane do Twojego konta w bezpiecznym miejscu.
2. Nigdy nie ujawniaj nikomu swojego loginu i hasła.
3. Regularnie zmieniaj swoje hasło.
4. Jeśli podejrzewasz, że ktoś używa Twojego konta nielegalnie,
prosimy o natychmiastowe poinformowanie nas o tym.


Kilka słów na trudny czas... (opracowała B. Malińska)

Jak sprawdzić działanie mikrofonu i kamery internetowej?

Jak bezpiecznie korzystać z internetu?

Jak motywować uczniów do nauki w domu?

Porady pedagoga i psychologa dotyczące motywacji uczniów do nauki.

Jak radzić sobie ze stresem podczas epidemii?

Komputer w domu - ustalamy wspólne zasady.

Problem nadmiernego korzystania z internetu cz.1

Problem nadmiernego korzystania z internetu cz.2

Jak radzić sobie ze stresem ?

Bezpieczni w czasie pandemii - komunikat od Kurator Oświaty w Olsztynie.

© Copyright 2019 - SP19