1. E-DZIENNIK
 2. O SZKOLE
 3. Z ŻYCIA SZKOŁY
 4. PRACOWNICY
 5. DOKUMENTY
 6. e-NAUCZANIE
  ... KONTAKT z nami  ... dla UCZNIA dla RODZICA REKRUTACJA
do klasy I
ŚWIETLICA OFERTA ...  GALERIA  ...

PROJEKT ZDALNA SZKOŁA


PROJEKT ZDALNA SZKOŁA+

:: E-nauczanie

#ZostańWDomu #UczSięWDomu #ZostańWDomu

Nauczanie zdalne w Szkole Podstawowej nr 19
im. Bohaterów Westerplatte w Elblągu


DORADZTWO ZAWODOWE
 • Informator do szkół ponadpodstawowych
 • Czym jest doradztwo zawodowe?
 • Ścieżki kształcenia.
 • Co warto wiedzić o liceum ?
 • Oferta promocyjna Zespoły Szkół Gospodarczych w Elblągu.
 • Co warto wiedzić o technikum ?
 • Informator do IV Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu.
 • Co warto wiedzić o szkole branżowej?
 • Szkoła prowadząca studia wyższe.
 • Barometr elbląski 2020.
 • Barometr zawodów.
 • Gdzie szukać informacji o szkołach? • Po co się uczę
 • Jak się uczyć, żeby się nauczyć.
 • Jak zarządzasz sobą w czasie?
 • Dysfunkcje Zdrowotne Ograniczające Wybór Zawodu
 • Jak pomóc dziecku w wyborach edukacyjno - zawodowych?
 • Wpływ rodziców na wybór dalszej drogi zawodowej.

 • © Copyright 2019 - SP19