1. E-DZIENNIK
  2. O SZKOLE
  3. Z ŻYCIA SZKOŁY
  4. PRACOWNICY
  5. DOKUMENTY
  6. e-NAUCZANIE
  ... KONTAKT z nami  ... dla UCZNIA dla RODZICA REKRUTACJA
do klasy I
ŚWIETLICA OFERTA ...  GALERIA  ...

PROJEKT ZDALNA SZKOŁA


PROJEKT ZDALNA SZKOŁA+

:: E-nauczanie

#ZostańWDomu #UczSięWDomu #ZostańWDomu

Nauczanie zdalne w Szkole Podstawowej nr 19
im. Bohaterów Westerplatte w Elblągu


DODATKOWE ZADANIA DLA CHĘTNYCH UCZNIÓW


JĘZYK ANGIELSKI

Karta pracy dla uczniów klasy 3c (opracowała pani K. Kamińska)
Karta pracy dla uczniów klasy 3c cz.2(opracowała pani K. Kamińska)
Karta pracy dla uczniów klasy 3c cz.3(opracowała pani K. Kamińska)
Karta pracy dla uczniów klasy 3c cz.4(opracowała pani K. Kamińska)
Karta pracy dla uczniów klasy 3c cz.5(opracowała pani K. Kamińska)
Opowiadanie dla uczniów klasy 3c cz.6 (opracowała pani K. Kamińska)

Karta pracy dla uczniów klasy 4a (opracowała pani K. Kamińska)
Karta pracy dla uczniów klasy 4a cz.2 (opracowała pani K. Kamińska)
Karta pracy dla uczniów klasy 4a cz.3(opracowała pani K. Kamińska)
Karta pracy dla uczniów klasy 4a cz.4(opracowała pani K. Kamińska)
Karta pracy dla uczniów klasy 4a cz.5(opracowała pani K. Kamińska)

Karta pracy dla uczniów klasy 5a, 5c, 5d (opracowała pani K. Kamińska)
Karta pracy dla uczniów klasy 5a, 5c, 5d cz.2(opracowała pani K. Kamińska)

Karta pracy dla uczniów klasy 6a, 6b (opracowała pani K. Kamińska)
Karta pracy dla uczniów klasy 6a, 6b cz.2 (opracowała pani K. Kamińska)

Karta pracy dla uczniów klasy 4,5,6 (opracowała pani K. Kamińska)

Zadanie świąteczne Easter cz.1 (opracowała pani K. Kamińska)
Zadanie świąteczne Easter cz.2 (opracowała pani K. Kamińska)
Zadanie świąteczne Easter cz.3 (opracowała pani K. Kamińska)
Zadanie świąteczne Easter cz.4 (opracowała pani K. Kamińska)
Zadanie świąteczne Easter cz.5 (opracowała pani K. Kamińska)


JĘZYK NIEMIECKI

Praca plastyczno -językowa dla kl.6a, 7b, 8a ,8b (opracowała pani K. Witowska)
Krótkie filmiki po niemiecku - poziom podstawowy (opracowała pani K. Witowska)

HISTORIA

Miniprojekt dla kl.5b, 5d, 6a ,6d (opracowała pani K. Witowska)
Historia dla chętnych kl.7b (opracowała pani K. Witowska)

MATEMATYKA

Zadania matematyczne dla kl.5a, 5c, 6b cz.1 (opracowała pani J. Maciejko)
Zadania matematyczne dla kl.5a, 5c, 6b cz.2 (opracowała pani J. Maciejko)
Zadania matematyczne dla kl.7b, 8b cz.1 (opracowała pani J. Maciejko)
Zadania matematyczne dla kl.7b, 8b cz.2 (opracowała pani J. Maciejko)
Zadania matematyczne dla kl.7b, 8b cz.3 (opracowała pani J. Maciejko)
Zadania matematyczne dla kl.5a, 5c, 6b cz.3 (opracowała pani J. Maciejko)
Zadania matematyczne dla kl.5a, 5c cz.4 (opracowała pani J. Maciejko)
Zadania matematyczne dla kl.5a, 5c cz.5 (opracowała pani J. Maciejko)
Zadania matematyczne dla kl.6b cz.4 (opracowała pani J. Maciejko)
Zadania matematyczne dla kl.6b cz.5 (opracowała pani J. Maciejko)
Zadania matematyczne dla kl.7b cz.4 (opracowała pani J. Maciejko)
Zadania matematyczne dla kl.7b cz.5 (opracowała pani J. Maciejko)

Zadania matematyczne dla kl.4 (opracowała pani J. KLimczyk-Siwakowska)
Zadania matematyczne dla kl.6d (opracowała pani J. KLimczyk-Siwakowska)
Zadania matematyczne dla kl.7 (opracowała pani J. KLimczyk-Siwakowska)
Zadania matematyczne dla kl.8 (opracowała pani J. KLimczyk-Siwakowska)

INFORMATYKA

Zadania z informatyki + konkurs (opracowała pani A. Jargieła)

BIOLOGIA
Nauczyciele biologii zachęcają uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie . Na stronie szkoły zamieszczone są regulaminy konkursów: plastycznego oraz prezentacji. Termin składania prac- 30 kwietnia 2020 r. Katarzyna Koronowska, Dorota Wiśniewska.

Regulamin konkursu plastycznego
Regulamin konkursu prezentacji multimedialnej
© Copyright 2019 - SP19