1. E-DZIENNIK
  2. O SZKOLE
  3. Z ŻYCIA SZKOŁY
  4. PRACOWNICY
  5. DOKUMENTY
  6. e-NAUCZANIE
  ... KONTAKT z nami  ... dla UCZNIA dla RODZICA REKRUTACJA
do klasy I
¦WIETLICA OFERTA ...  GALERIA  ...
:: E-nauczanie

#ZostańWDomu #UczSięWDomu #ZostańWDomu

Nauczanie zdalne w Szkole Podstawowej nr 19
im. Bohaterów Westerplatte w Elbl±gu


DODATKOWE ZADANIA DLA CHĘTNYCH UCZNIÓW


JĘZYK ANGIELSKI

Karta pracy dla uczniów klasy 3c (opracowała pani K. Kamińska)
Karta pracy dla uczniów klasy 3c cz.2(opracowała pani K. Kamińska)
Karta pracy dla uczniów klasy 3c cz.3(opracowała pani K. Kamińska)
Karta pracy dla uczniów klasy 3c cz.4(opracowała pani K. Kamińska)
Karta pracy dla uczniów klasy 3c cz.5(opracowała pani K. Kamińska)
Opowiadanie dla uczniów klasy 3c cz.6 (opracowała pani K. Kamińska)

Karta pracy dla uczniów klasy 4a (opracowała pani K. Kamińska)
Karta pracy dla uczniów klasy 4a cz.2 (opracowała pani K. Kamińska)
Karta pracy dla uczniów klasy 4a cz.3(opracowała pani K. Kamińska)
Karta pracy dla uczniów klasy 4a cz.4(opracowała pani K. Kamińska)
Karta pracy dla uczniów klasy 4a cz.5(opracowała pani K. Kamińska)

Karta pracy dla uczniów klasy 5a, 5c, 5d (opracowała pani K. Kamińska)
Karta pracy dla uczniów klasy 5a, 5c, 5d cz.2(opracowała pani K. Kamińska)

Karta pracy dla uczniów klasy 6a, 6b (opracowała pani K. Kamińska)
Karta pracy dla uczniów klasy 6a, 6b cz.2 (opracowała pani K. Kamińska)

Karta pracy dla uczniów klasy 4,5,6 (opracowała pani K. Kamińska)

Zadanie ¶wi±teczne Easter cz.1 (opracowała pani K. Kamińska)
Zadanie ¶wi±teczne Easter cz.2 (opracowała pani K. Kamińska)
Zadanie ¶wi±teczne Easter cz.3 (opracowała pani K. Kamińska)
Zadanie ¶wi±teczne Easter cz.4 (opracowała pani K. Kamińska)
Zadanie ¶wi±teczne Easter cz.5 (opracowała pani K. Kamińska)


JĘZYK NIEMIECKI

Praca plastyczno -językowa dla kl.6a, 7b, 8a ,8b (opracowała pani K. Witowska)
Krótkie filmiki po niemiecku - poziom podstawowy (opracowała pani K. Witowska)

HISTORIA

Miniprojekt dla kl.5b, 5d, 6a ,6d (opracowała pani K. Witowska)
Historia dla chętnych kl.7b (opracowała pani K. Witowska)

MATEMATYKA

Zadania matematyczne dla kl.5a, 5c, 6b cz.1 (opracowała pani J. Maciejko)
Zadania matematyczne dla kl.5a, 5c, 6b cz.2 (opracowała pani J. Maciejko)
Zadania matematyczne dla kl.7b, 8b cz.1 (opracowała pani J. Maciejko)
Zadania matematyczne dla kl.7b, 8b cz.2 (opracowała pani J. Maciejko)
Zadania matematyczne dla kl.7b, 8b cz.3 (opracowała pani J. Maciejko)
Zadania matematyczne dla kl.5a, 5c, 6b cz.3 (opracowała pani J. Maciejko)
Zadania matematyczne dla kl.5a, 5c cz.4 (opracowała pani J. Maciejko)
Zadania matematyczne dla kl.5a, 5c cz.5 (opracowała pani J. Maciejko)
Zadania matematyczne dla kl.6b cz.4 (opracowała pani J. Maciejko)
Zadania matematyczne dla kl.6b cz.5 (opracowała pani J. Maciejko)
Zadania matematyczne dla kl.7b cz.4 (opracowała pani J. Maciejko)
Zadania matematyczne dla kl.7b cz.5 (opracowała pani J. Maciejko)

Zadania matematyczne dla kl.4 (opracowała pani J. KLimczyk-Siwakowska)
Zadania matematyczne dla kl.6d (opracowała pani J. KLimczyk-Siwakowska)
Zadania matematyczne dla kl.7 (opracowała pani J. KLimczyk-Siwakowska)
Zadania matematyczne dla kl.8 (opracowała pani J. KLimczyk-Siwakowska)

INFORMATYKA

Zadania z informatyki + konkurs (opracowała pani A. Jargieła)

BIOLOGIA
Nauczyciele biologii zachęcaj± uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez Warmińsko – Mazurski O¶rodek Doskonalenia Nauczycieli w Elbl±gu oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony ¶rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie . Na stronie szkoły zamieszczone s± regulaminy konkursów: plastycznego oraz prezentacji. Termin składania prac- 30 kwietnia 2020 r. Katarzyna Koronowska, Dorota Wi¶niewska.

Regulamin konkursu plastycznego
Regulamin konkursu prezentacji multimedialnej
© Copyright 2019 - SP19