1. E-DZIENNIK
  2. O SZKOLE
  3. Z ŻYCIA SZKOŁY
  4. PRACOWNICY
  5. DOKUMENTY
  6. e-NAUCZANIE
  ... KONTAKT z nami  ... dla UCZNIA dla RODZICA REKRUTACJA
do klasy I
¦WIETLICA OFERTA ...  GALERIA  ...
:: E-nauczanie

#ZostańWDomu #UczSięWDomu #ZostańWDomu

Nauczanie zdalne w Szkole Podstawowej nr 19
im. Bohaterów Westerplatte w Elbl±gu


DODATKOWE ZADANIA DLA CHĘTNYCH UCZNIÓW


JĘZYK ANGIELSKI

Karta pracy dla uczniów klasy 3c (opracowała pani K. Kamińska)
Karta pracy dla uczniów klasy 3c cz.2(opracowała pani K. Kamińska)
Karta pracy dla uczniów klasy 3c cz.3(opracowała pani K. Kamińska)

Karta pracy dla uczniów klasy 4a (opracowała pani K. Kamińska)
Karta pracy dla uczniów klasy 4a cz.2 (opracowała pani K. Kamińska)
Karta pracy dla uczniów klasy 4a cz.3(opracowała pani K. Kamińska)
Karta pracy dla uczniów klasy 4a cz.4(opracowała pani K. Kamińska)

Karta pracy dla uczniów klasy 5a, 5c, 5d (opracowała pani K. Kamińska)
Karta pracy dla uczniów klasy 5a, 5c, 5d cz.2(opracowała pani K. Kamińska)

Karta pracy dla uczniów klasy 6a, 6b (opracowała pani K. Kamińska)
Karta pracy dla uczniów klasy 6a, 6b cz.2 (opracowała pani K. Kamińska)

JĘZYK NIEMIECKI

Praca plastyczno -językowa dla kl.6a, 7b, 8a ,8b (opracowała pani K. Witowska)

HISTORIA

Miniprojekt dla kl.5b, 5d, 6a ,6d (opracowała pani K. Witowska)
Historia dla chętnych kl.7b (opracowała pani K. Witowska)

MATEMATYKA

Zadania matematyczne dla kl.5a, 5c, 6b (opracowała pani J. Maciejko)
Zadania matematyczne dla kl.7b, 8b (opracowała pani J. Maciejko)
Zadania matematyczne dla kl.4 (opracowała pani J. KLimczyk-Siwakowska)
Zadania matematyczne dla kl.6d (opracowała pani J. KLimczyk-Siwakowska)
Zadania matematyczne dla kl.7 (opracowała pani J. KLimczyk-Siwakowska)
Zadania matematyczne dla kl.8 (opracowała pani J. KLimczyk-Siwakowska)

INFORMATYKA

Zadania z informatyki + konkurs (opracowała pani A. Jargieła)© Copyright 2019 - SP19