1. E-DZIENNIK
  2. O SZKOLE
  3. Z ŻYCIA SZKOŁY
  4. PRACOWNICY
  5. DOKUMENTY
  6. PLAN LEKCJI
  ... KONTAKT z nami  ... dla UCZNIA dla RODZICA REKRUTACJA
do klasy I
¦WIETLICA OFERTA ...  GALERIA  ...
:: Eksperyment edukacj± przyszło¶ci


Eksperyment edukacj± przyszło¶ci


W marcu 2018r.rozpoczęto proces rekrutacyjny nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych w zwi±zku z realizowanym w elbl±skich 17 szkołach podstawowych projektem pt. Eksperyment edukacj± przyszło¶ci - doposażenie bazy dydaktycznej elbl±skich szkół podstawowych dorozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanym ze ¶rodków Unii Europejskiej w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas VII rozpoczęto 08.10.2018r.
W projekcie bierze udział 48 uczniów (24K, 24M), 10 rodziców (5K, 5M) oraz 6 nauczycieli wraz z pedagogiem szkolnym.
Celem projektu jest doposażenie bazy dydaktycznej elbl±skich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno- przyrodniczych.
Powrót do strony głównej
© Copyright 2016 - SP19