1. E-DZIENNIK
  2. O SZKOLE
  3. Z ŻYCIA SZKOŁY
  4. PRACOWNICY
  5. DOKUMENTY
  6. e-NAUCZANIE
  ... KONTAKT z nami  ... dla UCZNIA dla RODZICA REKRUTACJA
do klasy I
¦WIETLICA OFERTA ...  GALERIA  ...

PROJEKT ZDALNA SZKOŁA


PROJEKT ZDALNA SZKOŁA+

:: ¦WIAT PRZYRODY!

... ¦WIAT PRZYRODY! ...


"Sprawiedliwy ¶wiat, który ceni i chroni przyrodę."
                                               Motto IUCNNie od dzi¶ wiadomo, że nauka najlepiej wchodzi do głowy w sprzyjaj±cych okoliczno¶ciach... Dlatego uczniowie naszej szkoły ucz± się przyrody z wykorzystaniem metod eksperymentalnych lub je¶li jest ładna pogoda w trakcie licznych wycieczek terenowych. Uczniowie zamiast szukać gotowych odpowiedzi, zachowuj± się jak naukowcy – zadaj± przyrodzie pytania i poszukuj± odpowiedzi – przy pomocy do¶wiadczenia. Pozwala to stwierdzić, że poznawanie i uczenie się przyrody w naszej szkole opiera się na samodzielnie prowadzonych obserwacjach, do¶wiadczeniach i badaniach. Przekonali¶my się też, że najważniejsze jest zaangażowanie uczniów, umiejętnie dobrane pomoce i przede wszystkim chęci wyj¶cia poza szkolne mury np. do pobliskiego parku Kajki.


Ciekawe linki - klikaj i baw się!
Do tej czę¶ci zapraszamy wszystkie dzieci, które chciałyby się dowiedzieć czego¶ więcej o otaczaj±cym nas ¶wiecie - ro¶linach, zwierzętach, krajobrazie, atmosferze i wielu innych aspektach ¶rodowiska, w jakim żyjemy. Dział będziemy stopniowo rozbudowywać - pojawi± się tu interesuj±ce artykuły oraz linki do ciekawych stron internetowych. Chcemy pokazać, jak piękny jest ¶wiat wokół nas, a jednocze¶nie jak złożony i fascynuj±cy.

NASZ KODEKS EKOLOGICZNY:
1.Oszczędzamy energię i wodę poprzez racjonalne jej użytkowanie.
2.Szanujemy otoczenie. Nie łamiemy gałęzi, nie zrywamy ro¶lin chronionych, nie wypalamy traw...
3.Zdrowo się odżywiamy, nie marnujemy żywno¶ci.
4.Dbamy o ro¶linno¶ć wokół terenu szkoły i ro¶liny doniczkowe w salach lekcyjnych.
5.Chronimy wodę, glebę, powietrze i inne niezbędne dla życia zasoby naturalne.
6.Opiekujemy się zwierzętami szczególnie w okresie zimy i lęgów.
7.Segregujemy ¶mieci, używamy wyrobów z recyklingu.
8.Bierzemy udział w imprezach, konkursach i akcjach i charakterze proekologicznym.
9.Unikamy produktów wielokrotnie pakowanych, a id±c na zakupy zabieramy ze sob± koszyk lub torbę ekologiczn±.
10.Uczymy innych dbało¶ci o ¶rodowisko.


EKOLOGIA W UCZNIOWSKIM OBIEKTYWIE:© Copyright 2019 - SP19